To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

EMPIK school Bydgoszcz, centrum egzaminacyjne LCCI i City&Guilds

Focha 4, Bydgoszcz
tel. 695 213 763

Sieć empik school posiada licencje na przeprowadzanie następujących egzaminów:

Egzaminy przeprowadzane przez empik school wyróżniają się znacznie niższą ceną w porównaniu z innymi ośrodkami (prosimy sprawdzić i porównać!) ponieważ egzaminy te traktujemy jako dodatkowe świadczenie na rzecz słuchaczy, a nie jako niezależne lub dodatkowe źródło dochodów.

empik school są uprawnione do organizowania sesji egzaminacyjnych wyżej wymienionych egzaminów. Zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z sekretariatem wybranej szkoły.

City & Guilds
To egzamin sprawdzający poziom ogólnej znajomości języka angielskiego (ESOL-English for Speakers of Other Languages). Można zdawać go na sześciu poziomach w dwóch wersjach, które można traktować jako niezależne egzaminy lub zdawać obie wersje:

  • International ESOL: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu
  • International Spoken ESOL: mówienie

W ramach CITY & GUILDS prowadzone są także egzaminy dla dzieci i młodzieży ESOL FOR YOUNG LEARNERS, które można zdawać na dwóch poziomach w dwóch wersjach:

  • ESOL for Young Learners: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu
  • Spoken ESOL for Young Learners: mówienie

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu CITY & GUILDS znajdują się na stronach: www.cityandguilds.pl i www.cityandguilds.com

Szczegółowe informacje dotyczące instytucji honorujących egzamin CITY & GUILDS znajdują się na stronie: www.cityandguilds.com/recognitions

LCCI (London Chamber of Commerce and Industry)
To system egzaminów organizowanych przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową. W ramach LCCI można zdawać egzaminy sprawdzające znajomość języka ogólnego, np. English Language Skills Assessment (ELSA), jak i cały szereg egzaminów specjalistycznych. Najpopularniejsze z nich to:

  • English for Business (EFB), którego celem jest sprawdzenie umiejętności kandydata w zakresie języka biznesu i który można zdawać na pięciu poziomach zaawansowania.
  • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC), który jest wyłącznie egzaminem ustnym, którego celem jest sprawdzenie umiejętności sprawnego komunikowania się w różnych sytuacjach biznesowych. Można go zdawać na pięciu poziomach zaawansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu LCCI znajdują się na stronach: www.lcci.org.pl i www.lccieb.com

TELC (The European Language Certificates)
Egzamin TELC sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. To system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, uznawany i akredytowany w wielu krajach europejskich, również w Polsce.

Egzaminy TELC można zdawać na sześciu poziomach. W empik school można zdawać egzamin TELC z następujących języków: niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu TELC znajdują się na stronie: www.telc.plAktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności