To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu - Centrum Egzaminacyjne PEARSON

ul. Chmielniki 2A
86-100 Świecie
tel.: +48 (52) 333 02 70

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni przez wykładowców ULT, którzy są certyfikowanymi egzaminatorami PEARSON TEST of ENGLISH

Uczelnia stwarza możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 różnych poziomach A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). W ramach współpracy z czołową firmą edukacyjną Pearson ocenia i weryfikuje umiejętności językowe oraz poświadcza znajomość języka angielskiego w przypadku osób, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_220.jpg
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności