To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Szkoła Języków Obcych British Center - Centrum egzaminacyjne ETS

ul. Gdańska 60
85-021 Bydgoszcz

TFI to egzamin sprawdzający znajomość języka francuskiego u osób,dla których francuski nie jest językiem ojczystym, a które chciałyby komunikować się w tym języku w środowisku biznesowym.

TFI™ (Test de Français International) to egzamin sprawdzający znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego w sytuacjach biznesowych u osób pracujących, od poziomu początkującego do zaawansowanego.

Język francuski jest używany przez ponad 170 milionów osób każdego dnia. Jest językiem szeroko rozpowszechnionym w komunikacji międzynarodowej i biznesowej. Osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków, mogą skorzystać w tym celu z rzetelnego
i trafnego
 egzaminu TFI™.

    Kto korzysta z egzaminu TFI™?

  • menedżerowie HR i osoby zajmujące się rekrutacją - przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych,
  • nauczyciele i instytucje akademickie - w celu poświadczenia osiągniętego poziomu języka francuskiego. Niektóre instytucje wymagają uzyskania minimalnej liczby punktów na egzaminie TFI™
    w ramach kryteriów rekrutacyjnych, lub jako kryterium ukończenia cyklu nauczania,
  • firmy korzystają z wyników egzaminu TFI™, w celu określenia minimalnych wymogów znajomości języka dla poszczególnych stanowisk,
  • studenci i osoby pracujące zdają egzamin TFI™, aby potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego i wzbogacić swoje CV.

Opinie na temat egzaminu TFI™:

„Ponieważ francuski jest językiem obcym numer dwa w naszej firmie, jednym z naszych celów jest możliwość dokonania rzetelnej i prawidłowej oceny poziomu ustnej i pisemnej znajomości tego języka wśród naszych pracowników. Osiągnęliśmy ten cel dzięki egzaminowi TFI, a sam egzamin zachęca naszych pracowników do zwiększania poziomu umiejętności językowych.”
Erdogan GÜNES, dyrektor ds. rekrutacji i szkoleń
Constructeur automobile OYAK-RENAULT, Turcja

„Egzamin TFI zapewnia nam natychmiastową ocenę znajomości języka francuskiego wśród uczestników naszych kursów. Jest to obiektywna metoda sprawdzania znajomości języka na początku i pod koniec szkolenia. Sesje egzaminacyjne mogą być organizowane w miarę potrzeb i są łatwe do przeprowadzenia. Umożliwia nam to monitorowanie
i sprawdzanie postępów każdego słuchacza. Jesteśmy również lepiej przygotowani do doradzania słuchaczom, czy powinni kontynuować naukę języka, odpowiednio do zdolności poszczególnych osób. Przyszłym pracodawcom TFI dostarcza również precyzyjne informacje odnośnie kwalifikacji kandydata do danej pracy.


W egzaminie TFI podoba nam się także to, że jest on sprawdzianem biegłości językowej, a nie zwykłym egzaminem, co oznacza, że nauczyciele nie wykorzystują lekcji jedynie jako formy przygotowania do egzaminu. Dzięki temu mogą skoncentrować swoje działania na wspomaganiu studentów w zdobywaniu umiejętności niezbędnych
w środowisku biznesowym.”

Dominique VAN BOGAERT, dyrektor studiów
Centre de formation Le Courtil (Centre de formation de la Société Suisse des employés de commerce), Rolle, Szwajcaria

Więcej informacji o TFI™ i sposobach wykorzystania egzaminu w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych znajduje się na stronie TFI™.

Rejestracja na egzamin TFI™ w jednym z naszych ośrodków egzaminacyjnych.
 


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności