To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Egzaminy językowe niemiecki

miejscowość
Egzamin

SJO EMPiK Toruń - centrum egzaminacyjne Instytutu Goethego

Wielkie Garbary 18, 87-100 Toruń
Tel.: (056) 652 27 03

  • Dyplom ZD
jest dobrze znany na całym świecie i ceniony przez praco dawców jako poświadczenie znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym. W Niemczech jest on honorowany jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego wymagane do uzyskania obywatelstwa. Zwiększa szanse na rynku pracy, gdyż jest ceniony przez pracodawców jako potwierdzenie podstawowej praktycznej znajomości języka niemieckiego, niezbędnej w codziennym porozumiewaniu się. Jest honorowany przez polską służbę cywilną
  • Dyplom Goethe Zertifikat C1
uzyskany po egzaminie dowodzi, że osoba, która do niego przystąpiła, posiada na wysokim poziomie znajomość ponadregionalnego standardowego języka niemieckiego oraz zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na niektórych uniwersytetach w Niemczech. Daje jednocześnie większe szansę na rynku pracy, niż certyfikat ZD. Jest honorowany przez polską służbę cywilną
  • Dyplom ZOP
zwalnia z kwalifikacyjnego egzaminu z języka niemieckiego na wszystkich uniwersytetach i szkołach wyższych w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli nie będących germanistami do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jest honorowany przez polską służbę cywilną


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności