Szkoła Języków Obcych przy Wyższej Szkole Gospodarki, centrum egzaminacyjne TELC

ul. Garbary 2
Bydgoszcz
tel. (52) 567 00 67
fax: (52) 567 00 63

Szkoła Języków Obcych jest licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TELC oraz LCCI. Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane we wszystkich krajach europejskich. Kurs jest otwarty dla wszystkich. Dla pracowników służby cywilnej jest to obowiązek - potwierdzenie znajomości języka przez instytucję do tego uprawnioną, taką jak na przykład TELC. Egzaminy LCCI są natomiast nazywane paszportem do zatrudnienia.

Uznawalność certyfikatów TELC
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz. U. Nr 266, poz. 2230, załącznik nr 2 certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności