Szkoły językowe w Toruniu - zestawienie

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK

Strona www: spnjo.umk.pl/
Społeczności: facebook link
Woj.;Miasto: Toruń
Język: angielski, chiński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, łacina, niemiecki, norweski, rosyjski, szwedzki, włoski
Rodzaj kursów: kursy ogólnojęzykowe, kursy specjalistyczne
Czas kursów: kursy semestralne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel./fax +48 56 611 4212Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Toruniu jest autoryzowanym centrum międzynarodowych certyfikatów językowych TELC, TOLES i LCCI. SPNJO rzetelnie i profesjonalnie kształci językowo na wszystkich poziomach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym oraz rekomendacjom Rady Europy. SPNJO stwarza warunki do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promując wielojęzyczność i międzykulturowość. Absolwenci kursów językowych prowadzonych w SPNJO mają możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych co znacznie zwiększa ich szanse na zdobycie zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy oraz podnosi ich mobilność w obszarze szkolnictwa wyższego.

W ofercie:

KUSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW

KURSY JĘZYKA OGÓLNEGO:
angielski / chiński / fiński /francuski / hiszpański / holenderski / niemiecki / norweski / rosyjski / szwedzki / włoski, poziom A1- C1.

KURSY JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO:
- język angielski prawniczy
- język angielski biznesowy
- język angielski dla celów akademickich
- pisanie dla nauczycieli akademickich.

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI - poziom A1- B2.

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY JĘZYKOWE: TELC, TOLES i LCCI.

http://www.facebook.com/SPNJO.UMK
Polityka Prywatności