SUKCES UMK W NAWA

Dział: Bydgoszcz - Toruń

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu ponad 1 mln 175 tys. zł na realizację projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”.

Projekt UMK uzyskał finansowanie w ramach II edycji Programu PROM i stanowi kontynuację działań podjętych już w I edycji. Jego celem jest dalszy rozwój umiędzynarodowienia uczelni i podniesienie jakości kształcenia na studiach III stopnia.

Program sfinansuje stypendia na wyjazdy 50 osób z wydziałów tworzących Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz przyjazdy 50 doktorantów i naukowców z zagranicy. Dofinansowaniem objęci zostaną doktoranci (92 osoby) i pracownicy naukowi (8 osób). Beneficjenci projektu, wyłonieni w drodze konkursu, zostaną objęci wsparciem w ramach następujących działań: 

  • staże (3 -, 4-tygodniowe) dla 30 doktorantów z UMK i 12 doktorantów z zagranicy;

  • szkoły letnie (na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziale Nauk o Ziemi) dla 17 doktorantów oraz 5 wykładowców z zagranicy;

  • aktywny udział w konferencjach zagranicznych 20 doktorantów z UMK i 13 doktorantów z zagranicy oraz 3 wykładowców z zagranicy.

Koordynatorem merytorycznym projektu będzie dr Łukasz Pepłowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.


data ostatniej modyfikacji: 2019-09-09 12:44:08
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura ADMINISTRACJA
miniatura UMCS
 
Polityka Prywatności