ŚWIĘTO UNIWERSYTETU 2020

Tag: UMK
Dział: Bydgoszcz - Toruń

- Tegoroczne Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otwiera obchody jego 75-lecia. Będzie to nie tylko czas powrotu do naszej przeszłości, wspomnienia tych, którzy budowali i umacniali nasz uniwersytet, nie tylko czas dumy z naszych osiągnięć. – mówił rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn podczas Święta Uniwersytetu, które UMK obchodzi 19 lutego, w dniu urodzin swojego patrona.

W środę 19 lutego obchody Święta Uniwersytetu rozpoczęły się o godz. 10:15 złożeniem kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w 547. rocznicę urodzin patrona uniwersytetu. Od godz. 11:00 uroczystości kontynuowane były w Auli UMK. W programie znalazły się: przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anny Budzanowskiej, okolicznościowe wystąpienia gości oraz wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień – zarówno państwowych, jak i uniwersyteckich. Podczas tegorocznych obchodów przewidziano również wykład prof. Tomaso Poggio, laureata nagrody naukowej „Ratio et Spes”.

Ważnym punktem ceremonii było uroczyste wręczenie szczególnego wyróżnienia UMK Convallaria Copernicana – w tym roku został nim uhonorowany wynitny fizyk prof. dr hab. Józef Szudy.

Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu powiększyło się także grono Honorowych Profesorów UMK. Dołączyli do niego: prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Wiesław Kozak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz prof. Andrzej Nowicki z Wydziału Matematyki i Informatyki. Tytuły Honorowego Profesora nadawane są profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę. 

W czasie uroczystości poznaliśmy także nazwiska kolejnych Ambasadorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł otrzymują absolwenci ze znaczącymi sukcesami w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej, promujący Uniwersytet w swojej codziennej działalności. W tym roku laureatami zostali: Stanisław Haftka, Paweł Neumann, Ta Binh, Tran Thi Hien i Janusz Żółtowski.

Sylwetki Ambasadorów

W Święto Uniwersytetu nastąpiło również wręczenie dyplomów 113 nowym doktorom habilitowanym i 121 doktorom.


WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I UNIWERSYTECKIE:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • prof. dr hab. Wojciech Zegarski – Wydział Nauk o Zdrowiu

Srebrny Krzyż Zasługi

 • ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK – Wydział Teologiczny

Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni:

 • dr Ryszard Lorenczewski – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 • prof. dr hab. Wiesław Smużny – artysta, pedagog, pracownik dydaktyczny na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

 • dr Henryka Duczkowska-Moraczewska – wieloletni były kierownik Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 • mgr Wiesława Bełkowska – zastępca kwestora UMK

 • dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK – Wydział Chemii

 • mgr inż. Mirosław Malec – administracja Collegium Medicum

 • mgr Henryka Marcinkowska – administracja Wydziału Prawa i Administracji

 • mgr Henryk Ratajczak – Wydział Sztuk Pięknych

 • Marian Wesołowski – administracja centralna

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 • dr Aranka Ignasiak-Szulc – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 • dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK – Wydział Chemii

 • dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 • prof. dr hab. Dariusz Markowski – Wydział Sztuk Pięknych

 • mgr Olga Narbutt – Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 • dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK – Wydział Humanistyczny

 • dr Marcin Skibicki – Wydział Humanistyczny

 • mgr Anna Walkowska – Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

 • dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK – Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 • dr Magdalena Nocny – Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 • mgr Joanna Tyburczy – administracja Wydziału Nauk o Zdrowiu


Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK – Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 • prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska – Wydział Sztuk Pięknych

 • dr Tomasz Jędrzejewski – otrzymał medal na wniosek Wydziału Prawa i Administracji, a obecnie pełni funkcję kanclerza

 • dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK – Wydział Sztuk Pięknych

 • dr Monika Maksim – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 • dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK – Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK – Wydział Prawa i Administracji

 • dr hab. Justyna Rogalska, prof. UMK – Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 • dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK – Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 • prof. dr hab. Alina Sionkowska – Wydział Chemii

 • dr Patryk Tomaszewski – Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 • dr Marzenna Wiśniewska – Wydział Humanistyczny

 • dr hab. Janusz Żbikowski, prof. UMK – z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych


Święto Uniwersytetu 2020 Convallaria Copernicana

Święto Uniwersytetu 2020 Honorowi Profesorowie i Ambasadorzy UMK

Święto Uniwersytetu 2020 Nagroda Naukowa "Ratio Et Spes"

Wystąpienie JM Rektora UMK

UMK w liczbach - kształcenie

UMK w liczbach - pracownicy

UMK w liczbach - studenci


data ostatniej modyfikacji: 2020-02-20 10:16:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności