www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

Bydgoszcz, Toruń - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
2017-05-29

NABIOMAT 2017

Od 29 do 31 maja potrwa na UMK konferencja naukowa NaBioMat 2017 „NanoBioMateriały – teoria i praktyka”. Miejscem obrad będzie Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”.

Konferencja NaBioMat 2017 to interdyscyplinarne spotkanie, służące przepływowi informacji oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy między naukowcami pracującymi na styku chemii materiałów, biologii i biotechnologii. Badania z zakresu nanomateriałów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji, mają ogromny potencjał aplikacyjny, a spotkanie naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe ma ułatwić ich wdrożenie.

Program naukowy wydarzenia przewiduje sześć sesji naukowych, w tym "Sesję Młodych" skierowaną do młodych naukowców i studentów. Każda z sesji będzie się składać z wykładów wybitnych specjalistów, 15-minutowych wystąpień ustnych uczestników konferencji oraz prezentacji plakatowych. Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone również firmy produkujące i oferujące aparaturę, sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne, którym zaoferowano możliwość zorganizowania warsztatów i pokazów najnowszej aparatury i metod badawczych.

Organizatorami konferencji są: Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy (Wydział Chemii UMK), Zakład Biochemii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK), Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

Szczegóły konferencji


data ostatniej modyfikacji: 2017-05-26 09:10:56
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
UMK_220_1.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studiuje pracuje zyskuje
miniatura