9-12.09.2019

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BIOLOGÓW

W dniach 9-12 września na UMK odbędzie się 9. Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, współorganizowana przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK.

Tematyka konferencji obejmuje wiele aspektów z zakresu eksperymentalnych badań podstawowych u roślin, jak rozmnażanie generatywne, genomika, proteomika i metabolomika, interakcje biotyczne i abiotyczne oraz zagadnienia biotechnologii i kultur tkankowych roślin. Wyniki badań podstawowych mają często walor aplikacyjny w takich dziedzinach jak: biotechnologia, rolnictwo, leśnictwo, technologia żywności czy medycyna, a przede wszystkim ogromne znaczenie poznawcze z punktu widzenia życia roślin w zmieniających się na naszych oczach, coraz bardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Na program wydarzenia, w którym weźmie udział niemal 240 uczestników, złożą się: wykład inauguracyjny i blisko 20 wykładów plenarnych przedstawionych przez uznanych naukowców zagranicznych oraz krajowych, którym towarzyszyć będą krótkie doniesienia ustne i sesje plakatowe.

Obrady będą toczyć się w gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (ul. Chopina 12/18 w Toruniu).

Program konferencji

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć badawczych jej uczestników oraz stworzenie platformy bezpośredniego kontaktu polskich naukowców, w tym studentów, doktorantów i młodych przedstawicieli nauki z wybitnym naukowcami zagranicznymi. Wydarzenie służy także międzynarodowej promocji polskiego, w szczególności toruńskiego środowiska biologów roślin oraz całego Uniwersytetu, miasta i regionu.

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prezydent Miasta Michał Zaleski i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin zostało założone w 2001 r. w celu integracji środowiska polskich badaczy prowadzących badania naukowe roślin. Dla realizacji swych celów Towarzystwo organizuje m.in kongresy, konferencje, sympozja i inne zebrania naukowe oraz okolicznościowe wykłady. Poprzednie konferencje odbywały się kolejno w Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Białymstoku. Przyznanie przez Zarząd Główny Towarzystwa organizacji 9. edycji konferencji ośrodkowi toruńskiemu jest wyrazem uznania jego zasług dla rozwoju tej dyscypliny naukowej w Polsce.


data ostatniej modyfikacji: 2019-09-06 15:57:54
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017-10
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności