2022-04-07

Konstytucja rzeczywista a konstytucja pisana

Wydział Prawa i Administracji zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Konstytucja rzeczywista a konstytucja pisana w Polsce w latach 1918-1921 oraz 1989-1997", która odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. online z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczego "Rola procesów polityczno-społecznych w kształtowaniu ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej" (program Diamentowy Grant). Celem wydarzenia jest porównanie dwóch szczególnych okresów w historii Polski, w których uchwalono dwie ustawy zasadnicze: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r. (zwaną Konstytucją marcową) oraz obowiązującą aktualnie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Oba akty prawne stanowią istotny dorobek polskiego konstytucjonalizmu oraz są przedmiotem wielu dyskusji i sporów.

W ramach Konferencji organizatorzy przewidują panel ekspercki w formie debaty panelowej oraz trzy odrębne panele tematyczne przeznaczone dla młodych naukowców. Udział w panelu eksperckim potwierdzili dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (UMK), prof. dr hab. Antoni Dudek (UKSW) i prof. dr hab. Andrzej Szmyt (UG). Ekspercka debata panelowa stanowić będzie wiodącą część wydarzenia i odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. w godz. 16:30-19:00.

Wydarzenie nie wymaga opłat i rejestracji. Adresowane jest przede wszystkim do konstytucjonalistów, historyków, politologów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Konferencji.


data ostatniej modyfikacji: 2022-04-01 16:33:46
Komentarze
 
Polityka Prywatności