24-25.11.2022

Drugie życie średniowiecznych ksiąg

UMK_logo-pion-200_tlo

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie zapraszają do udziału w obradach interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji "Textus et Pictura IV. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania", która odbędzie się 24-25 listopada w sali audytoryjnej nr 8 Biblioteki.

Tegoroczne obrady skoncentrowane będą na zagadnieniach "drugiego życia" średniowiecznej spuścizny rękopiśmiennej (po jej wyjściu z obiegu czytelniczego) i tzw. archeologii książki. W ramach konferencji poruszone zostaną problemy historycznego uzusu – losów i użytkowania – ksiąg średniowiecznych w czasach dawnych (zwłaszcza: fizycznych śladów użytkowania, nawiązań, przekształceń struktury i opraw, uzupełnień i aktualizacji treści i dekoracji), ich nowoczesnych i współczesnych dziejów jako przedmiotów kolekcjonerskich i części zasobów bibliotecznych, a także problematyki ich ochrony, zabezpieczenia i współczesnych działań konserwatorskich.

Pierwszy dzień obrad uświetni wykład gościnny dr. hab. Wojciecha Mrozowicza, prof. UWr, wybitnego specjalisty w zakresie dziejów dawnej książki. Tematem przewodnim dnia drugiego będą średniowieczne fragmenty pergaminowe. Konferencję zakończą obrady na temat problemów opisywania i zabezpieczenia tych szczególnych świadectw historycznych, zyskujących "drugie życie". Wśród referentów i gości będą specjaliści w zakresie badań nad dawną książką, reprezentujący kilkanaście ośrodków akademickich, biblioteki i muzea.

Dokładny program jest dostępny na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.


data ostatniej modyfikacji: 2022-11-24 10:12:15
Komentarze
 
Polityka Prywatności