Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w UMK

Tag: UMK
Strona www: www.umk.pl/
Dział: Bydgoszcz - Toruń

Nadanie profesorowi Normanowi Daviesowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uświetniło uroczystości inauguracji roku akademickiego 2019/2020, które 1 października odbyły się w Auli UMK.

Wydarzenie otworzyło wystąpienie inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, który podkreślił, że rok akademicki 2019/2020 będzie wyjątkowym czasem dla naszego Uniwersytetu: - Rozpoczynamy go z nową strukturą wydziałów, instytutów i katedr. Będziemy wdrażać ostatnie zmiany związane z reformą szkolnictwa wyższego i nauki, na dobre zaczną działać regulacje, które przygotowywaliśmy i przyjęliśmy w ostatnich miesiącach – mówił JM Rektor. - Czekamy na decyzje, które na długo określą naszą przyszłość i pozycję. Będziemy świętować rocznice ważne dla wzmacniania tożsamości naszej wspólnoty. Za kilka dni powinniśmy poznać wyniki pierwszego konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Jestem przekonany, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika znajdzie się w gronie kilku polskich uczelni, które otrzymają status uczelni badawczej. To nie tylko prestiż. To zupełnie nowe możliwości rozwoju, zwiększania efektywności naukowej i współpracy międzynarodowej, wreszcie przyciągania najzdolniejszych studentów i najlepszych naukowców.         

Szczególnym punktem uroczystości było nadanie tytułu honoris causa UMK profesorowi Normanowi Daviesowi. Znakomity brytyjski historyk wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Historia, nauka i humanistyka", podczas którego wspominał m.in. swoją pierwszą wizytę w Toruniu i spotkanie z prof. Karolem Górskim, wybitnym mediewistą z UMK.

Tradycyjnie inauguracji towarzyszyła immatrykulacja studentów I roku. W imieniu koleżanek i kolegów ślubowanie na ręce Rektora złożyli przedstawiciele wydziałów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas postępowania rekrutacyjnego. Do społeczności akademickiej włączeni zostali również uczniowie rozpoczynający naukę w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, w które - w związku z reformą oświaty - przekształcony został Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie.

Początek roku akademickiego był również okazją do przyznania nagród i wyróżnień pracownikom naukowym Uniwersytetu. Otrzymali je: prof. dr hab. Marek Polasik z Wydziału Chemii oraz zespół pracowników Wydziału Farmaceutycznego w składzie: prof. dr hab. Ryszard Oliński, dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK, dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK, dr Ewelina Zarakowska, dr hab. Tomasz Dziaman, prof. UMK oraz dr Jolanta Guz. Ponadto Rektor przyznał nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia mające znaczenie dla rozwoju Uniwersytetu. Otrzymali ją prof. dr hab. Maria Lewicka z Katedry Psychologii oraz prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski z Centrum Weterynarii.

Wręczone zostały również tytuły Najlepszego Absolwenta, Najlepszego Studenta i Najlepszego Studenta-Sportowca w roku akademickim 2018/2019. Trafiły one do mgr. Leszka Dąbrowskiego, absolwenta turystyki i rekreacji, Beaty Zjawin, studentka fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK oraz Anety Rygielskiej, uczestniczki programu kariery dwutorowej student-sportowej, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w boksie.

Zapis transmisji wydarzenia można zobaczyć tutaj.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla profesora Normana Daviesa.

Wystąpienie Rektora

Nagrody Rektora

UMK w liczbach - pracownicy

UMK w liczbach - studenci i kształcenie


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-01 15:13:44
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - 6
 
Polityka Prywatności