www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

NEWSY Bydgoszcz - Toruń

DOCENIENI PRZEZ MNiSW

Zintegrowane Laboratorium mikroskopowych i spektroskopowych metod badania powierzchni w skali mikro- i nanometrycznej (LAMISPEC) z Wydziału Chemii UMK zostało docenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskało finansowanie swojej działalności w ramach środków na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (SPUB).

LAMISPEC jest zlokalizowane w centralnym laboratorium Wydziału Chemii UMK (Pracownia Analiz Instrumentalnych). Jest ono wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę naukową do badań struktury powierzchni ciał stałych oraz jakościowej i ilościowej charakterystyki składu chemicznego ciał stałych i cieczy. Pracownicy laboratorium zajmują się pomiarami instrumentalnymi na dużej infrastrukturze badawczej metodami spektroskopowymi (EDX, IR, Raman, EELS, NMR, XRD) w skali makro, mikro i nanometrycznej. Specjalizują się oni w rozwijaniu doświadczalnych aspektów analizy jakościowej i ilościowej powierzchni ciał stałych. Obiektem badań chemików z UMK są metale, stopy, polimery, nanocząstki, materiały węglowe, membrany. W laboratorium wykonywane są ekspertyzy w zakresie analizy jakościowej i składu chemicznego ciał stałych. Wyposażenie laboratorium pozwala na wykonanie specjalistycznych analiz w skali od makro do nanometrycznej, takich jak skanowanie liniowe, mapy chemiczne powierzchni oraz przekroje. Centralne laboratorium Wydziału Chemii UMK dysponuje aparaturą pozwalającą na preparatykę różnego rodzaju materiałów do celów posiadanych technik badawczych (ultramikrotom cryo, napylarka, suszarka próżniowa, młynek, prasa hydrauliczna, pastylkarka). Wszystkie analizy wykonywane są przez zespół mający wieloletnie doświadczenie w pracach na danej aparaturze.


data ostatniej modyfikacji: 2017-10-04 12:48:25
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
UMK_220_1.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studiuje pracuje zyskuje
miniatura