NEWSY Bydgoszcz - Toruń

"GLORIA ARTIS" ZA OCHRONĘ ZABYTKÓW

Tag: UMK
Dział: Bydgoszcz - Toruń

Prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz z Wydziału Nauk Historycznych UMK została uhonorowana najwyższym odznaczeniem przyznawanym w dziedzinie kultury – złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Badaczka z UMK znalazła się w gronie 32 osób, które zostały odznaczone medalami "Gloria Artis" podczas gali "Kocham Zabytki. 100-lecie służb konserwatorskich", która odbyła się 23 listopada w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział konserwatorzy zabytków z całego kraju, a odznaczenia najbardziej zasłużonym wręczył wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Prof. Jadwiga Łukaszewicz została wyróżniona za pracę na rzecz konserwacji i ochrony zabytków w Polsce oraz za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w tym zakresie.

Prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz - stopnie doktora (1987 r.) i doktora habilitowanego (2002 r.) uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia w dyscyplinie nauk o sztuce w zakresie konserwacji i restauracji zabytków. W 2015 r. otrzymała tytuł profesora. W latach 2000-2014 kierowała Zakładem Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych. Od roku 2018 jest pracownikiem Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych UMK. Zajmuje się przyczynami i mechanizmami korozji zabytków, nowymi materiałami i metodami konserwacji budowli, detali architektonicznych i rzeźb wykonanych z naturalnych i sztucznych kamieni. Badania naukowe realizowała w ramach funduszy KBN, NCN, we współpracy z jednostkami naukowymi w Niemczech, Belgii, Włoszech, Portugalii oraz w ramach europejskich programów Kultura 2000, 6PR UE, 7PR UE, a w programie Horyzont 2020 w projekcie IPERION odpowiada za zagadnienia związane z konserwacją zabytków kamiennych. Wyniki swych badań przedstawiła w ponad 80 artykułach w czasopismach naukowych oraz w prawie 80 referatach na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (m.in. w Bułgarii, Niemczech, Włoszech, Francji, Belgii, Szwecji, Łotwie, USA). Była autorem, współautorem i redaktorem 6 książek. Prowadziła badania konserwatorskie i opracowała programy prac konserwatorskich ok. 100 zabytków kamiennych i architektonicznych, przy takich dziełach jak toruński ratusz, ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu, katedry w Kołobrzegu i Koszalinie, elewacje kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie. Prowadziła samodzielnie lub była członkiem zespołów konserwatorskich realizujących prace przy wielu cennych obiektach zabytkowych, m.in. kaplicy Najświętszego Sakramentu, ołtarzach w katedrze w Płocku, portalach w katedrze w Gnieźnie, epitafiach w katedrze św. Janów w Toruniu. Aktywnie działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska konserwatorskiego, jest m.in. członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępcą Przewodniczącego Głównej Komisji Konserwatorskiej, Prezesem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, gdzie dodatkowo kieruje komisją naukową konserwacji kamienia. Ponadto uczestniczy w pracach międzynarodowego komitetu konserwacji kamienia ISCS ICOMOS oraz Permanent ScientificCommittee for StoneConservation, rady programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, a także Przewodniczącą Rady Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.


data ostatniej modyfikacji: 2018-11-28 10:39:04
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura UTH 07
 
Polityka Prywatności