NEWSY Bydgoszcz - Toruń

Z NAGRODĄ HISTORYKÓW STAROŻYTNOŚCI

Tag: UMK
Dział: Bydgoszcz - Toruń

Dr Karol Kłodziński, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, został laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za książkę „Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu”, która w 2017 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK w ramach prestiżowej serii "Monografie FNP"

Celem nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności jest uhonorowanie dokonań polskich badaczy w zakresie poszerzania i popularyzacji wiedzy o starożytności. W corocznej procedurze konkursowej mogą brać udział autorzy książek o charakterze naukowym lub popularnonaukowym charakteryzujących się wysokim poziomem badawczym, wydanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody.

Nagrodzona publikacja „Officium a rationibus”. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu” została poświęcona urzędowi „a rationibus” („do spraw rachunkowości/od rachunków”), głównej centralnej instytucji zarządzającej finansami wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, oraz urzędnikom, którzy piastowali to stanowisko. Książka nie tylko prezentuje jeden z najważniejszych elementów administracji wczesnego Cesarstwa, lecz także daje cenny wgląd w funkcjonowanie tejże administracji jako całości.


Dr Karol Kłodziński (ur. w 1987 r.) doktor nauk humanistycznych, zatrudniony w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Ukończył historię i europeistykę na UMK. Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie w latach 2013 i 2014 otrzymał stypendium START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roku akademickim 2009/2010 uchwałą Senatu UMK nadano mu tytuł Najlepszego Studenta UMK, a w roku akademickim 2011/2012 otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UMK. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, rzymskiego prawa publicznego, historii politycznej starożytnego Rzymu, historiografii nowożytnej oraz metodologii historii. Jest autorem i współautorem trzech książek oraz podręcznika licealnego. Swoje liczne artykuły naukowe publikuje na łamach cenionych i wysoko punktowanych czasopism.


data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14 12:29:39
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 03
 
Polityka Prywatności