NEWSY Bydgoszcz - Toruń

LAURY DLA WYDAWNICTWA UMK

Tag: UMK
Dział: Bydgoszcz - Toruń

Wydawnictw Naukowe UMK otrzymało Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką za opracowanie Anny Grześkowiak-Krwawicz "Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee".

Konkurs rozstrzygnięto 1 marca podczas Poznańskich Targów Książki.

Nagrodzona publikacja ukazała się w prestiżowej serii „Monografie Fundacji na rzez Nauki Polskiej" i poświęcona jest dyskursowi politycznemu Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795), który był zjawiskiem niesłychanie ciekawym, bogatym, zakorzenionym w europejskiej tradycji mówienia o państwie, a zarazem – swoistym, wynikłym z rzeczywistości politycznej kraju, w którym dyskusja stanowiła jedną z postaw życia publicznego. Celem książki jest próba jego opisania przez analizę najważniejszych funkcjonujących w nim pojęć, pokazania, w jaki sposób i przy pomocy jakich terminów mówiono w sprawach wspólnoty, jaki obraz świata politycznego kreślono, jaki system wartości znajdował odbicie w dyskursie. Takie słowa, jak „Rzeczpospolita”, „prawo”, wolność”, „cnota”, choć pozornie brzmią tak samo i dzisiaj, przez wieki zmieniały swoje znaczenie, a wraz z nim zmieniały się ideały polityczne przez nie opisywane. Ich analiza nie tylko będzie pomocą w badaniach języka politycznego owych czasów, ale niewątpliwie wzbogaci i ułatwi zrozumienie tych pojęć także w języku nam współczesnym.

Szczegółowe informacje o książce i jej autorce

To kolejne wyróżnienie dla książki Anny Grześkowiak-Krwawicz - wcześniej publikacja otrzymała Nagrodę KLIO.


data ostatniej modyfikacji: 2019-03-04 14:57:12
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Kancelaria
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 12
miniatura
 
Polityka Prywatności