NEWSY Bydgoszcz - Toruń

NOWI PROFESOROWIE

Tag: UMK
Dział: Bydgoszcz - Toruń

Dwóch naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka  z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK oraz prof. dr hab. Tomasz Kupś z Wydziału Humanistycznego UMK odebrało z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie.

Uroczystość odbyła się 17 maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Oprócz profesorów z UMK nominacje otrzymało 53 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki.

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka jest specjalistą w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i reumatologii. Jest Kierownikiem Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej mieszczącej się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa Sekcji Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR), prezesa i wiceprezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTR, jest wieloletnim członek Zarządu Głównego PTR oraz byłym wieloletnim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie reumatologii województwa kujawsko-pomorskiego. Prof. dr hab. Sławomir Jeka posiada umiejętności w zakresie kapilaroskopii potwierdzone certyfikatami kursów organizowanych przez EULAR (European League Against Rheumatism) oraz Certyfikat i Akredytację USG wydane przez Polskie Towarzystwo Ultrasonografii i EULAR. Jest autorem licznych doniesień i publikacji naukowych krajowych oraz zagranicznych oraz promotorem sześciu przewodów doktorskich. Był pomysłodawcą i inicjatorem kursów USG, kapilaroskopii i rezonansu magnetycznego organizowanych przez PTR w całej Polsce. Jednocześnie jest twórcą i organizatorem pierwszego w kraju programu wczesnego wykrywania zapalenia stawów. Jest organizatorem cyklicznych konferencji nt. leczenia biologicznego chorób reumatycznych w Polsce oraz Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego. 

Prof. dr hab. Tomasz Kupś (ur. 1973 r. w Trzemesznie) - profesor w Instytucie Filozofii UMK. Zajmuje się głównie historią filozofii nowożytnej, filozofią religii oraz filozofią polską początku XIX wieku. Autor między innymi monografii: „Koncepcja egzystencji Sørena Kierkegaarda” (2004), „Filozofia religii Immanuela Kanta” (2008), „Opus postumum Immanuela Kanta” (2016). Publikował przekłady rozpraw filozoficznych I. Kanta, J. H. Fichtego, K. Jaspersa, F. Schillera i in. Od 2014 redaguje serię wydawniczą prezentującą materiały źródłowe z dziejów recepcji filozofii Immanuela Kanta w Polsce, w tym nieznane do tej pory archiwalia: „Konkurs na katedrę filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku” (2017, oprac. nauk. wspólnie z Daliusem Viliūnasem i Joanną Usakiewicz), „Józefa Władysława Bychowca pierwszy przekład Sporu fakultetów Immanuela Kanta” (2018, oprac. nauk. wspólnie z Kingą Kaśkiewicz) i in. Redaktor naczelny kwartalnika filozoficznego „Studia z Historii Filozofii”.


data ostatniej modyfikacji: 2019-05-22 09:40:21
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci WSB
miniatura
 
Polityka Prywatności