NEWSY Bydgoszcz - Toruń

Drugi nabór w UMK

Tag: UMK
Dział: Bydgoszcz - Toruń

Od 7 sierpnia można zapisywać się na wybrane kierunki studiów licencjackich oraz jednolitych magisterskich w ramach dodatkowej rekrutacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Internetowa rejestracja kandydatów na kierunki malarstwo i architektura wnętrz będzie trwała do 11 września. Kandydaci na pozostałe kierunki objęte drugim naborem mają czas do 15 września. Do tego czasu kandydaci powinni zarejestrować się w systemie IRK oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. Szczegółowy harmonogram II naboru na studia stacjonarne jest dostępny w niezbędniku dla kandydatów.

Wyniki drugiego naboru pojawią się na kontach kandydatów 19 września o godz. 14:00. Później (od 20 do 23 września) osoby, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, będą musiały dostarczyć Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej komplet dokumentów. Jest to obowiązkowe potwierdzenie chęci podjęcia studiów na UMK.

Kontakt do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Poniżej alfabetyczna lista kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w kampusie toruńskim, dla których został uruchomiony drugi nabór:

 • Biologia (s1)
 • Biotechnologia (s1)
 • Chemia (s1)
 • Chemia i technologia żywności (s1)
 • Chemia kosmetyczna (s1)
 • Chemia medyczna (s1)
 • Filologia germańska (s1)
 • Filologia polska (s1)
 • Filologia romańska (s1)
 • Filologia rosyjska (s1)
 • Komparatystyka literacko-kulturowa (s1)
 • Kulturoznawstwo (s1)
 • Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1)
 • Etnologia – antropologia kulturowa (s1)
 • Astronomia (s1)
 • Fizyka (s1)
 • Fizyka techniczna (s1) – studia inżynierskie
 • Architektura informacji (s1)
 • Filozofia (s1)
 • Kognitywistyka (s1)
 • Medioznawstwo (s1)
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (s1)
 • Pedagogika (s1)
 • Praca socjalna (s1)
 • Socjologia (s1)
 • Matematyka (s1)
 • Matematyka i Ekonomia (s1)
 • Matematyka stosowana (s1) – studia inżynierskie
 • Archeologia (s1)
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1)
 • Historia (s1)
 • Studia Skandynawsko-Bałtyckie (s1)
 • Wojskoznawstwo (s1)
 • Geografia (s1)
 • Gospodarka przestrzenna (s1) – studia inżynierskie
 • Turystyka i rekreacja (s1)
 • Bezpieczeństwo narodowe (s1)
 • Politologia (s1)
 • Stosunki międzynarodowe (s1)
 • Administracja (s1)
 • Historia sztuki (s1)
 • Malarstwo (sj)
 • Sztuka mediów i edukacja wizualna (sj)
 • Nauki o rodzinie (s1)
 • Teologia (sj)
 • Teologia (sj), sp. kapłańska

Komisja Rekrutacyjna zdecydowała się przedłużyć nabór na następujących kierunkach:

 • Chemia (s1) – studia w języku angielskim
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s1)
 • Filologia polska jako obca (s1)

data ostatniej modyfikacji: 2019-08-07 12:28:59
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 8
miniatura
 
Polityka Prywatności