DOKTORATY WDOŻENIOWE CHEMIKÓW

Tag: UMK
Dział: Bydgoszcz - Toruń

2 sierpnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki III edycji konkursu „Doktorat wdrożeniowy”. W gronie laureatów ponownie znaleźli się naukowcy z Wydziału Chemii UMK.

W tegorocznej edycji zostało złożonych 61 wniosków, z czego 48 otrzymało pozytywną ocenę. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i merytorycznym przez Zespół doradczy do spraw oceny wniosków i raportów.

Środki finansowe, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozdysponuje w ramach przedsięwzięcia, przeznaczone będą na:

  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;

  • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta to 2.450,00 zł. Wydziałowi Chemii UMK zostały przyznane trzy miejsca na rok akademicki 2019/2020.

Doktoraty wdrożeniowe to nowoczesny i innowacyjny system kształcenia mający za zadanie przede wszystkim ożywić współpracę między badaczami a otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz usprawnić transfer wiedzy między nauką a biznesem. Doktorant objęty programem (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach pod okiem dwóch opiekunów merytorycznych – wskazywanym przez pracodawcę i pochodzącym z jednostki naukowej.

Doktoraty o charakterze wdrożeniowym od wielu lat realizowane są w innych państwach europejskich (np. we Francji, w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii), a od niedawna również w Unii Europejskiej w ramach programu European Industrial Doctorates. Doświadczenia tych państw pokazują, że absolwenci programu doktoratów wdrożeniowych z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych łatwiej znajdują pracę i osiągają wyższe dochody niż absolwenci tradycyjnych studiów doktoranckich. Z kolei przedsiębiorstwa zatrudniające doktorantów realizujących badania o charakterze wdrożeniowym wykazują większą aktywność patentową i zatrudniają więcej pracowników.


data ostatniej modyfikacji: 2019-08-09 13:10:49
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSIiZ - zajęcia
miniatura
 
Polityka Prywatności